Kalendář aktualit

August 2014
M T W T F S S
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

CC projekty

Zde naleznete seznam českých projektů, které využívají licence Creative Commons. Seznam v žádném případě není úplný, jde pouze náhodně vybrané projekty, které demonstrují širokou škálu možností využití licencí Creative Commons pro zpřístupňování autorských děl.

WebArchivWebArchiv je digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000 Národní knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. WebArchiv obsahuje 15,5 TB dat, ze kterých je z důvodu omezení vyplývajících z českého autorského práva veřejně přístupná pouze malá část.

WebArchiv patřil k původním iniciátorům vzniku českého překladu licencí Creative Commons, které vnímá především jako prostředek přinášející přehlednost do oblasti vypořádání autorských práv vztahujících se k webovým stránkám. Pro účely budování otevřeného archivu webu se jeví licence Creative Commons jako srozumitelný nástroj, na základě kterého držitelé autorských práv souhlasí s archivací a online zpřístupnění jejich stránek z archivu. V současné době WebArchiv obsahuje zhruba 130 webových stránek vystavených pod licencí Creative Commons.

 

PSHPolytematický strukturovaný heslář je česko-anglický řízený slovník lexikálních jednotek rozdělený do 44 tematických skupin. V jednotlivých skupinách, které svým záběrem pokrývají základní oblasti lidského poznání, jsou hesla PSH dále hierarchicky členěna. Kromě vztahů hierarchie se v hesláři vyskytují i vztahy asociace a ekvivalence.

PSH vznikal od roku 1991 a je původním produktem Státní technické knihovny (dnes Národní technické knihovny). V první polovině roku 2009 byl zpřístupněn v datovém modelu SKOS (Simple Knowledge Organization System) a zároveň byl PSH/SKOS uvolněn pod českou verzí licence CC BY-SA.

 

digitální učební materiály Digitální učební materiály (DUMy) jsou součástí Metodického portálu www.rvp.cz. DUMy nabízí pracovní listy, prezentace, testy, videa a zvukové ukázky, použitelné ve výuce. Jejich kombinace a způsob využití závisí na konkrétním uživateli. Dokumenty jsou vytvářeny učiteli z praxe a obsahově je garantují odborní recenzenti. Portál operuje na principu registrace, kdy autor samostatně vkládá jednotlivé příspěvky, případně vytváří vlastní kolekce dokumentů. Všechny obsažené materiály jsou volně přístupné a jejich využití se řídí českou verzí licence BY-NC-SA. Řešitelem projektu Metodika II, který Metodický portál provozuje, je Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

 

Artycok tvArtyčok.TV je nezávislá internetová HD televize při Akademii výtvarných umění v Praze (AVU), která publikuje novinky ze současné středoevropské výtvarné scény. V roce 2006 založený živý archiv obsahuje zejména příspěvky z vernisáží výstav, rozhovory s umělci, kurátory, záznamy workshopů, soutěží či přednášek. Nejmladší sekce domény videoart je nejobsáhlejším archivem česko-slovenské audiovizuální scény. Artyčok nastavuje podnětnou komunikaci mezi umělci a zaměřujeme se především na nejmladší autory. V širším koncepčním pojetí se po vymezuje vůči obsahovým standardům českých televizí a kalibruje konzistentní alternativu vůči všudepřítomnému střednímu proudu. Sekce výstavy, artprojekty a přednášky jsou šířeny pod licencí, BY-NC-SA. Databáze videoartu je uvolňována pod licencí BY-NC-ND.

 

infogram_logo_zmensenyInfogram: portál pro informační gramotnost vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Je výsledkem centralizovaného rozvojového projektu Informační vzdělávání bez bariér: webový portál pro rozvoj informační gramotnosti a podporu celoživotního vzdělávání. Hlavním cílem projektu je vytvořit online nástroje sloužící jako podpora rozvoje informačního vzdělávání na českých vysokých školách. Projekt reaguje na potřeby těch, kteří se informačním vzděláváním zabývají, tj. knihovníků a pedagogů, ale i studentů, kteří z různých důvodů nemohou navštěvovat běžnou výuku a mají i ztížený přístup do knihoven a dalších informačních institucí (handicapovaní studenti, studenti distančního typu studia atp.). Vystavené materiály jsou poskytovány pod licencí BY-NC-SA.

 

Central European Journal of Public Policy Central European Journal of Public Policy je elegantním příkladem českého recenzovaného Open Access časopisu využívající licenci Creative Commons. Časopis se zaměřuje na témata z oblasti veřejné politiky jako jsou sociální služby a zdravotnictví, ochrana životního prostředí, vzdělání, trh práce, imigrace, bezpečnost, veřejné financování a rozpočty, administrativní reformy apod.. Časopis je vydáván od roku 2007 Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Vychází dvakrát ročně.

 

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) je digitální repozitář sloužící k systematickému shromažďování, dlouhodobé archivaci a především zpřístupňování ověřené šedé literatury uživatelům z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání na národní úrovni. Šedá literatura je pojem pro dokumenty, které nejsou formálně publikovány, a neprošly standardním vydavatelským procesem (např. výroční a výzkumné zprávy, závěrečné zprávy z projektů, diplomové práce, bakalářské práce, konferenční materiály, autorské práce, atd.). V Centrálním rozhraní NUŠL jsou k dispozici data z digitálního repozitáře NUŠL, ale také z dalších připojených zdrojů obsahujících šedou literaturu. V digitálním repozitáři je dokument šedé literatury chráněn zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Dále může autor nebo partnerská instituce pro specifikaci podmínek, na základě kterých může být práce distribuována, reprodukována, atd., zvolit v metadatech jednu ze šesti nabízených licencí Creative Commons.

 

MEFANET je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi. Projekt MEFANET (MEdical FAculties NETwork) chce v této oblasti vytvořit síť horizontálně spolupracujících výukových pracovišť. Primární snahou projektu MEFANET je usnadnit spolupráci týmů z různých fakult a umožnit studentům a pedagogům horizontální prostupnost elektronických výukových materiálů. K tomuto účelu slouží Portál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET , který na základě oborového třídění zpřístupňuje materiály pod licencí CC-BY-NC-ND.

 

Informační systém abART zpracovává a zpřístupňuje informace z oblasti kultury, především o současném výtvarném umění. Údaje a vazby prvotně získává z dokumentů uložených v Archivu výtvarného umění, o.s. v Kostelci nad Černými lesy. Základem zpracování je šest kategorií – osoba, skupina, instituce/místo, výstava/akce, dokument, pojem. Všechny záznamy jsou vystaveny pod českou verzí licence BY-NC-SA.

 

WikiSkripta jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR. Hlavním účelem WikiSkript je zjednodušení přípravy učebních materiálů, jejich úpravy a aktualizace. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. Jedná se o součást projektu Mefanet. Příspěvky ve Wikiskriptech nepodléhají stejným požadavkům jako příspěvky ve Wikipedii. Je zde kladen větší důraz na kritické ověřování přebíráných informací, aby bylo možné materiály přímo využít při výuce. Všechny příspěvky jsou vystaveny pod českou verzí licence CC-BY.

 

CC licence se v zahraničí často používají jako prostředek pro šíření informací generovaných orgány státní správy. Smyslem jejich použití v této oblasti je optimalizace podmínek přebírání informací třetími stranami a tím napomáhat k jejich šíření. V českém prostředí je zářným příkladem tohoto postupu Ministerstvo financí České republiky, jehož rozsáhlé webové stránky obsahující aktuality, tiskové zprávy, studie z daňové oblasti, veřejné správy, finančního sektoru a podnikového finančnictví jsou komplet k dispozici pod licencí CC-BY-NC-ND.

 

Dotazníková služba Vyplňto.cz pomáhá každý měsíc realizovat stovky internetových průzkumů malých a středních firem, marketingových specialistů, sociologů, studentů, ale i “dotazníkových nadšenců”. V současné době je k dispozici okolo 9000 výsledků veřejných výzkumů, které během posledních čtyř let realizovali uživatelé služby. Tyto výsledky jsou k dispozici pod licencí CC-BY.