Úvod

Licence Creative Commons jsou souborem veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Licence Creative Commons fungují na jednoduchém principu: autor jejich prostřednictvím nabízí neurčitému počtu potenciálních uživatelů licenční smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí autorského práva, jsou jeho nadstavbou a jako takové vycházejí z občanského zákoníku (§ 2358 – 2389 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Obliba licencí Creative Commons vychází především z jejich mezinárodní srozumitelnosti, která se nyní ještě zvyšuje s příchodem nové verze 4.0. Licenční podmínky, neboli práva a povinnosti uživatele k dílu, jsou graficky vyjádřeny pomocí jednoduchých piktogramů.

Jak lze Creative Commons využít?

Pokud vytváříte nějaká autorská díla (grafiku, fotografii, hudbu, prezentaci, video…) a chcete, aby ostatní mohli vaši práci dále (v mezích Vámi poskytnuté licence) volně a bezplatně použít – například zdokonalit, přeložit, použít při výuce, pustit v rádiu, otisknout v novinách – zvažte použití některé z licencí Creative Commons. Vaše autorství zůstane v každém případě zachováno, dílo se bude dále rozvíjet a navíc třeba někomu pomůžete nebo dodáte inspiraci, případně uděláte reklamu Vaší další práci.

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers