Kniha Free Culture přeložena do českého jazyka

Zásadní dílo, kniha Free Culture (Svobodná kultura) světoznámého amerického právníka, profesora a duchovního otce licencí Creative Commons Lawrence Lessiga byla přeložena do češtiny.
Svobodná kultura
Kniha se zabývá udržitelností autorské ochrany v době Internetu. Autor upozorňuje, že je třeba rozlišovat několik druhů moderního ‚pirátství‘ a až pak je možné si udělat celkový obrázek o škodách a přínosech, které způsobuje. Příčiny současných sporů mezi mediálními společnostmi a ‚piráty‘ vidí zejména v tom, že zákony dávají autorům čím dál více práv, že technologie regulují a kontrolují přístup k obsahu a že zvyšování koncentrace vlastnictví médií zabraňuje šíření nezávislých názorů. V závěru autor představuje filosofii sdružení Creative Commons, které prosazuje pružnější autorské licence, a poté navrhuje změnu stávajícího systému pomocí povinného označování a registrace děl a zkrácení ochranných lhůt.

Překlad knihy je šířen pod CC licencí a je možno ho stáhnout zde

One thought on “Kniha Free Culture přeložena do českého jazyka

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers