Práce na textu českých CC licencí spějí do finále. Máte poslední možnost ovlivnit konečnou verzi licence!

Práce na textu české CC licence spějí do finále. Na http://www.slidilove.cz/creativecommons je vystavena k připomínkování poslední verze plného textu licence. Zároveň jsou zde uvedeny vysvětlení k dosavadním změnám oproti prvnímu znění licence. Pracovní skupina taktéž vypracovala text zkráceného znění licence, jehož výslednou podobu máte také možnost ovlivnit. Texty budou na webu vystaveny zhruba do 20. února 2009. Poté budou odevzdány organizaci Creative Commons.

3 thoughts on “Práce na textu českých CC licencí spějí do finále. Máte poslední možnost ovlivnit konečnou verzi licence!

  1. Profilový obrázekMarek Prokop

    Derivative Works překládáte jako pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Neexistuje pro to už v češtině termín odvozená díla?

  2. Pingback: Creative Commons: Poslední šance ovlivnit českou verzi licence

  3. Profilový obrázekPetr Jansa

    Pojmu odvozená díla jsme se v české verzi licence vyhýbali záměrně – ne každá změna původního díla je totiž sama o sobě dostatečně tvůrčí a jedinečná (viz definice díla v § 2 odst. 1 autorského zákona), aby bylo odvozeným dílem jak ho chápe české právo. Naproti tomu v licenci CC jsou Derivative Works zbytková kategorie, kam spadnou i takové věci jako ryze mechanické úpravy.

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers