Přednáška o Creative Commons 4.0 v rámci Benefice SNA

Kde? Cross Club (Plynární 1096/23, 17000 Prague, Czech Republic)

Kdy? 27. 1. 2015 od 18:00 hodin

Co? BENEFICE NA SVAZ NEZÁVISLÝCH AUTORŮ

 

Před deseti lety – 29. prosince 2004 byl založen Svaz nezávislých autorů. Občanské sdružení vzniklo jako sebeobrana nezávislých umělců před ataky kolektivních správců autorských práv (OSA a dalších). Popotahování za údajné porušování autorských práv bylo součástí širšího tažení proti fenoménu freeparties – volně přístupných akcí české freetekno scény. Podstatná část členů SNA se proto logicky rekrutovala z této subkultury. Cílem svazu bylo zrušit tzv. ohlašovací povinnost repertoáru kolektivnímu správci několik dní před pořádáním kulturní akce. OSA a další správci si protiústavně přisvojovaly právo zastupovat všechny autory i bez jejich výslovného souhlasu. Tato situace stále trvá v oblasti tzv. neživé produkce – vysílání rozhlasu a televize a podobně.

Základním cílem SNA tedy bylo sdružit autory, kteří nechtějí být zastupováni kolektivními správci – to je také dodnes jediná podmínka členství (člen nesmí být zastupován kolektivním správcem). Sdružení poskytlo v prvních letech účinnou obranu několika desítkám autorů a přinutilo vymahače kolektivních správců ustoupit. Přesto se ještě dnes vyskytují případy, kdy se zástupci správců pokoušejí pod různými záminkami a kličkami své „výpalné“ vybrat i od nezastupovaných autorů. I tyto neustávající pokusy ukazují, že existence SNA má stále svůj smysl.

Desetileté výročí trvání je tak nejen příležitostí ke vzpomínce a oslavě, ale i možný restartem do budoucna. Po jisté hibernační fázi bychom rádi SNA probudili do druhé dekády života, která by mohla být živější i bouřlivější než jeho poměrně klidné dětství. Záleží to ale také samozřejmě především na členech, zda budou mít chuť a energii se do nových aktivit zapojit. První akcí je lednový benefit v klubu Cross, který by měl být prvním impulsem. Další vývoj je otevřený. A i když nějaké nápady máme, chceme je s nejprve probrat v širším okruhu. Pokud se někdo chce zapojit do příprav již nyní kontaktujte nás na nfo@svazautoru.cz

Vaše SNA

http://www.svazautoru.org/

KAVARNA AUTORSKÁ ČTENÍ – START 18:00
Michal Talo – http://www.michaltalo.cz/
Lukáš Vavřečka – http://www.lukasvavrecka.cz/
Přemysl Krejčík
Zee Murová – http://www.spatnapoezie.blog.cz/

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: LICENCE CREATIVE COMMONS 4.0 A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI – START 19:30
– Přednášející: Mgr. et Mgr. Vobořil Jan
(co se mění v nové verzi licencí, jak se licence užívají, příklady)

1. stage: Radio23.cz

Pather (Aka.io)
Veeheel (Strahov)
Crome
Izstvy (Komatsu)
Scifi
Mongol
Trox

2. stagePrag:Matics CREW

PapaRasty
Satiwa
Sensei
Smarty
SVAT
S-BisH

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers