Na webu je už přes 400 miliónu děl pod CC licencemi!

V rámci vydání sborníku Power of Open, o kterém jsme Vás nedávno informovali, byly zveřejněny údaje o růstu CC licencovaných děl na internetu za posledních osm let.

Z grafu je patrný každoročný nárůst licencovaných děl. Zatímco na konci roku 2003 se jejich počet pohyboval okolo 1 miliónu, na konci letošního roku je to již 400 miliónů děl. Tvůrci měření z organizace Creative Commons navíc uvádějí, že finální počet děl bude ve skutečnosti vyšší. Ve sledovaném vývoji není např. zohledněna migrace článků ve Wikipedii na licence Creative Commons v roce 2009.

Graf vedle vývoje počtu děl odráží i údaje o zvolených typech CC licencí. Zatímco na konci roku 2003 činil podíl licencí, které dovolují dílo upravovat a sdílet i pro komerční učely (typ CC-BY a CC-BY-SA) na celkovém počtu licencovaných děl 20%, na konci roku 2010 se tento poměr zdvojnásobil. Z toho jednoznačně pramení, že se licencuje stále více otevřeněji a vzniká tak široký prostor jak licencovaná díla využít k nejrůznějším účelům. Což je velice pozitivní zpráva nejen pro kreativní lidi.

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers