Plán činností na rok 2011

Sepsali jsme s organizací Creative Commons plán činností na letošní rok, ve kterém blíže představujeme sérii plánovaných akcí na podporu CC licencí v České republice. Dokument je v anglickém jazyce k dostání zde. Bližší pozornost si zaslouží predevším dva projekty: podpora institucionálního využití CC licencí a workshop pro začínající hudební autory.

Cílem projektu na podporu institucionálního využítí CC licencí je cílené využivání CC licencí pro informace produkované institucemi financovaných ze státního rozpočtu. Jedná se zejména o infomace uvedené na webových stránkách příslušných institucí. Volný přístup a široká využitelnost “informací veřejného sektoru” (jak se tento okruh informací označuje) patří mezi základní pilíře demokratické informační společnosti a je oprávněným požadavkem jednolivce či společnosti bez ohledu na to k jakému účelu hodlá tyto informace využít. Licence Creative Commons jsou v praxi ke zpřístupnění informací veřejného sektoru často používaným prostředkem. Projekt bude realizován formou přímého oslovování vytipovaných institucí s nabídkou využití CC licencí.

Druhým projektem je organizace setkání formou workshopu pro začínající hudební autory a zainteresovanou veřejnost v oblasti CC licencování hudebních děl. Workshop plánujeme na podzim letošního roku a hlavním cílem akce by mělo být seznámení s možnostmi využití CC licence na hudební díla, otázka vztahu kolektivní správy k licencovaným dílům (jako součást budou prezentovány výsledky jednání s OSA) a prezentace příkladů z praxe z domova a zahraničí. Součástí akce by měl být i hudební doprovod.

O realizaci obou projektů Vás budeme průběžně informovat.

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers