Jednání s OSA začala

Jednání mezi zástupci Ochranného svazu autorského (OSA) a pracovníky projektu Creative Commons ČR byla dne 16.3.2011 započata. Cílem dialogu je nalézt vzájemné pozorumění ohledně vztahu hudebních děl vystavených pod licencí Creative Commons a současnému systému kolektivní správy autorských práv. Konkrétním výstupem by mělo být společné prohlášení, které by přehledným a srozumitelným způsobem seznámilo začínající hudební autory nebo uživatele hudebních děl jaké účinky má CC licence na systém kolektivní správy autorských práv k hudebním dílům. Obdobné prohlášení se nám podařilo vytvořit s organizací Dilia, kolektivním správcem převážně k literárním dílům.

Setkání, které oba partneři označili jako „iniciační“, se neslo v duchu vzájemného pochopení. Byly stanoveny termíny dalšího průběhu jednání. O vývoji vás budeme prostřednictvím těchto stránek informovat.

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers