Public Domain Mark přeložen do českého jazyka

Public Domain Mark je nástroj, který organizace Creative Commons vyvinula za účelem označení autorských děl, které již nejsou předmětem ochrany autorských práv. Může se jednat o díla, u kterých uplynuta lhůta trvání autorských práv (v českém autorském právu je tato lhůta stanovena na 70 let po smrti autora a litera autorského zákona tato díla označuje jako „volná díla“), dále díla, která nejsou předmětem ochrany autorských práv ze zákona (např. úřední dílo) nebo díla, které nejsou výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti.

Takováto díla je možná označit níže uvedeným symbolem, který obsahuje odkaz na text umístěný na této Url adrese, přičemž český překlad textu je k dispozici zde. Jedná se o potvrzení pro potencionálního uživatele, že se jedná o volné dílo a jaké příležitosti a zároveň úskalí představuje užití tohoto díla.

Public Domain Mark
Toto dílo není předmětem ochrany autorských práv

Logo je možné vytvořit vložením předem připraveného html textu do zdrojového kódu webových stránek, kde je volné dílo umístěno. Stejně jako v případě CC licencí, je i zde možnost hmtl kód obohatit údají blíže indentifikující dílo. Díky tomu je možné dílo snadněji nalézt prostřednictvím vyhledávajících nástrojů jako jsou Google nebo Yahoo, které podobným způsobem umožňují i vyhledávání CC licencovaných děl. K vytvoření zmíněného html textu lze využít webový formulář, který byl taktéž přeložen do českého jazyka.

Public Domain Mark byl oficiálně představen 11. října 2010 a poprvé byl využit pro označení volných děl v rámci projektu evropské digitální knihovny Europeana. Právě pro instituce odpovědné za zachování kulturního dědictví, jako jsou knihovny a muzea, je Public Domain Mark v první řadě určen. Ve svých kolekcích totiž vlastní množství volných děl, které se nabízí pomocí stále výkonnějších digitalizačních technik zpřístupnit na internetu.

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers