Varianty licence

Výsledkem srozumitelné kombinace licenčních prvků vzniká šest typů CC licencí. Licence se vzájemně liší dle různě odstupňovaných poskytovaných a vyhrazených práv autora k jeho dílu. Níže jsou licence seřazeny od nejliberálnějších k nejvíce restriktivním:


remedies for anger https://triclabendazoleonline.com/italy/ drug use

Označení licence Práva Povinnosti Název licence
BY share2 remix1 by1 Uveďte původ
BY-SA share3 remix2 by3 sa1 Uveďte původ – Zachovejte licenci
BY-ND share2 by3 No Derivatives Uveďte původ – Nezpracovávejte
BY-NC share2 remix1 by3 Noncommercial Uveďte původ – Neužívejte komerčně
BY-NC-SA share2 remix2 by3 Noncommercial sa1 Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci
BY-NC-ND share2 by3 Noncommercial No Derivatives Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte

Všechny CC licence mají společné tyto charakteristiky:

  • Licence dovolují dílo šířit (i když za různých podmínek)
  • Licence vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny údaje o díle (autor, název díla, url odkaz na dílo a na podmínky licence, apod..)
  • Při šíření díla je nutno připojit URL odkaz na CC licenci
  • Licence jsou neodvolatelné (držitel autorských práv má sice právo dílo pod licencí CC dále nezveřejňovat, nicméně nemůže zamezit uživatelům nakládat s kopií nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena dříve)
  • Licence zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany nabyvatele. V případě napravení porušení ve lhůtě 30 dnů se licence automaticky obnovuje. Případné odpověnostní nároky za dočasné porušení ovšem přetrvávají.

 

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers