Žádost o vyplnění dotazníku – autorskoprávní překážky v online výuce

Podílíme se na získání dat pro dotazník vytvořený organizací Centrum Cyfrowe, za účelem zjistit autorskoprávní překážky v online výuce pro studii o výukových materiálech, nástrojích, metodách, překážkách a problémech, s nimiž se setkávají učitelé (od prvního ročníku ZŠ do čtvrtého ročníku SŠ) v době online vzdělávání, způsobeného pandemií COVID-19. Tuto studii realizuje Sdružení Communia, a jejím cílem je shromáždit údaje, které mohou podpořit advokační aktivity v oblasti výjimek autorského práva pro vzdělávání v zemích Evropské unie.

Budeme moc rádi, pokud se do výzkumu zapojíte prostřednictvím dotazníku, který můžete vyplnit jednoduše on-line na odkazu níže. Děkujeme!

Dotazník zde:  https://c4ed.centrumcyfrowe.pl/index.php/823151?lang=cs

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers