Praha dál otevírá data a využívá při tom veřejné licence Creative Commons

Rada hl. m. Prahy minulý týden odsouhlasila svým usnesením č. 1903 k zajištění správy vybraných tematických okruhů otevřených dat, že výchozí licencí pro publikaci otevřených dat bude licence Creative Commons  BY-SA 4.0, která dává uživatelům dat možnost volného užití, pokud i v odvozených dílech budou využívat stejnou licenci.

Bude se jednat o data poskytovaná příspěvkovými organizacemi zřizovanými hl. m. Prahou (např. ROPID, Technická správa komunikací hl. m. Prahy) nebo obchodními společnostmi založenými hl. m. Prahou (např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) prostřednictvím datového rozhraní Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Na stránkách opendata.praha.eu lze již dnes najít, a v souladu s licencemi dále používat, řadu zajímavých datových souborů od mapových podkladů, přes jízdní řády MHD, až po lokalizace veřejných toalet . Do budoucna bychom se měli dočkat například i údajů o reálných polohách vozidel Pražské integrované dopravy nebo dalších informací o dopravě v Praze.

Iuridicum Remedium, které v současné době realizuje projekt Využití licencí Creative Commons při otevírání radnic podpořený Fondem Otakara Motejla v červenci odprezentovalo vedení Magistrátu také možnosti využití licencí Creative Commons i v dalších oblastech mimo oblast otevřených dat, jako je propagace nebo prezentace autorsky chráněných výstupů města i jeho příspěvkových organizací. Prozatím pozitivní ohlas měl i náš návrh, aby využití licencí bylo podmínkou pro prezentaci výstupů vzniklých z grantů a dotací poskytovaných městem. Naši snahu o využití licencí i v dalších oblastech podpořili svým podnětem Radě HMP i zastupitelé za Českou pirátskou stranu. Dobrou zprávou je, že vedení Magistrátu je využití licencí principiálně otevřeno, takže uvidíme, jak dopadnou další jednání.

Úvodní obrázek: opendata.praha.eu, autor: Magistrát hl. m. Prahy

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers