Žádost o vyplnění dotazníku – autorskoprávní překážky v online výuce

Podílíme se na získání dat pro dotazník vytvořený organizací Centrum Cyfrowe, za účelem zjistit autorskoprávní překážky v online výuce pro studii o výukových materiálech, nástrojích, metodách, překážkách a problémech, s nimiž se setkávají učitelé (od prvního ročníku ZŠ do čtvrtého…

Creative Commons chystá knihu o „otevřených business modelech“

Nedávno odstartovala historicky první crowdfundingová kampaň na webu Kickstarter pořádaná Creative Commons. V případě, že bude úspěšná, začne vznikat unikátní kniha na téma obchodních modelů založených na „open“ platformě – tedy otevřených datech a licencích, jako jsou právě Creative Commons.…

Zahájeny veřejné konzultace překladu licence Creative Commons 4.0

V pondělí 2. 6. 2014 byly zahájeny veřejné konzultace českého překladu licencí Creative Commons 4.0. Veřejný návrh překladu základní verze licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0 naleznete na www.tiny.cc/cc4-cz-pd Ostatní verze licence z ní dají dovodit pouhým seškrtáním příslušných pasáží. Pro…

Česká wikikonference popáté: 30. listopadu proběhne setkání světa Wiki

Pátá česká wikikonference naváže na tradici a nabídne příjemnou kolegiální atmosféru setkání, v němž se kombinuje oficiální program přednášek a workshopů s neformálními diskuzemi v předsálí. Místem konání se letos stane sídlo Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Albertově.     By Stanislav…

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers