IuRe se v novém projektu zaměří na šíření a zlepšení ochrany informací v nevládních organizacích

Nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) bude pomáhat dalším nevládním organizacím v oblasti šíření a ochrany informací. Rozvoj nových technologií přináší řadu nových možností jak dostat informace mezi jejich adresáty, ale také nová ohrožení důvěrnosti informací a komunikace. Projekt podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů se zaměří zejména na dvě oblasti. Na jedné straně půjde o zvýšení informovanosti nevládních organizací o možnosti využívání děl pod licencí Creative Commons při tvorbě a šíření informačních materiálů všeho druhu. Na druhou stranu se pak projekt zaměří na zvyšování know-how o pravidlech zabezpečení osobních údajů o klientech, jakož i o pravidlech dodržování zákonné povinnosti mlčenlivosti ze strany nevládních organizací.

Licence Creative Commons nabízejí možnost, jak zdarma a přitom v souladu se zákonem využívat při své tvorbě cizí autorská díla. „Takto licencovaná díla nabízejí obrovský zásobník materiálů pro nevládní organizace. Licence ale nabízejí také možnost jednoduššího a efektivnějšího šíření vlastních materiálů, ať už jde třeba o informační brožury, analýzy nebo třeba audiovizuální materiály. Je ale nutné znát pravidla jejich používání. Naše organizace stála u zrodu českých licencí a spolu s Masarykovou univerzitou a Národní technickou knihovnou jsme členy českého Creative Commons týmu. Chceme proto předat naše zkušenosti dalším nevládním organizacím a tím přispět k zefektivnění jejich práce i otevření přístupu k celé řadě cenných materiálů,“ uvádí výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil.

Vedle oblasti šíření informací se IuRe dlouhodobě věnuje otázkám jejich ochrany. V rámci projektu se tak také zaměří na zvýšení know-how nevládních organizací v oblasti nakládání s osobními údaji klientů. „Stále častěji se například setkáváme s tlakem státních orgánů na prolamování povinnosti mlčenlivosti o klientech nevládních organizací. Další riziko pro soukromí klientů a tím i pro jejich ochotu využívat sociální či zdravotní služby jsou pokusy o zřízení různých státních registrů, do nichž by měly být poskytovány informace zejména ze strany poskytovatelů sociálních či zdravotních služeb. Za příklad mohou posloužit zdravotní registry, kam je povinnost hlásit státu celou řadu citlivých informací o pacientech. Z poslední doby pak mohu zmínit třeba návrh na obnovení vojenských odvodů, kde stát žádá informace týkající se například psychického stavu občanů.“ uvedl Vobořil.

V rámci projektu budou zpracovány a distribuovány informační materiály a budou organizovány workshopy pro pracovníky nevládních organizací zaměřené na CC licence a ochranu soukromí. Zároveň ale IuRe poskytne nevládním organizacím i individuální konzultace s advokátem či IT expertem. „Už teď budeme rádi, když se na nás budou obracet nevládní organizace se svými dotazy nebo podněty v uvedených oblastech, jakož i zájemci o účast na našich workshopech,“ vyzval Vobořil. Pokračovat bude IuRe samozřejmě také ve své watchdogové činnosti, kdy monitoruje nové rizikové návrhy zákonů nebo způsoby využití technologií a to zejména opět ve vztahu k nevládním organizacím a jejich klientům.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. | www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Fond pro NNO

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers