Příručka: Jak využívá CC licence samospráva u nás a ve světě?

Samosprávy, ať už kraje, města nebo obce, produkují řadu autorských děl. Částečně jde o tzv. úřední díla, která nejsou chráněna autorským zákonem, jde například o právní předpisy, rozhodnutí, ale i obecní kroniky nebo třeba znaky obcí a měst. Na druhou stranu ale z veřejných peněz vznikají i autorská díla, která jsou autorským právem chráněna. Jde o široké spektrum děl, od webových stránek, aplikací měst, databází s otevřenými daty, přes různé mapové podklady, radniční tisk, až třeba po audiovizuální, fotografické nebo textové propagační materiály.

 

Na autorsky chráněný obsah mají občané nárok, protože za jeho tvorbu už jednou zaplatili ze svých daní. Publikování pod otevřenými licencemi navíc usnadní šíření a další rozpracování těchto děl.

 

Cílem této publikace není vysvětlovat, jak Creative Commons fungují. Naším cílem je přinést konkrétní případy dobré praxe, jak z ČR, tak zahraničí, jak a kde jsou licence využívány městy a obcemi. Věříme, že tyto příklady dobré praxe, ale třeba i komentáře, co je uděláno chybně nebo nevhodně mohou přispět k rozšíření správného způsobu využívání těchto veřejných licencí a tím i k zefektivnění fungování samospráv ku prospěchu celé společnosti.
Příručka by měla sloužit nejen jako inspirace pro politiky či úředníky samospráv, ale i pro lokální nevládní organizace nebo jednotlivé občany, pokud se snaží prosazovat otevřenost radnic a usilují o nastavení pravidel pro volné využívání děl produkovaných z veřejných peněz. V neposlední řadě pak tyto licence mohou sloužit i k profitu podnikatelského sektoru, který může stavět své produkty na autorských dílech šířených pod Creative Commons, pokud daná licence umožní komerční užití. Z přínosu licencovaných děl pro všechny tyto skupiny pak zpětně mohou těžit samosprávy, ať už jde o ocenění otevřenosti a zlepšení služeb obce voliči při komunálních volbách nebo o daňové odvody prosperujících podnikatelů do obecní pokladny.

Příručku si můžete stáhnout zde.

 

Náhledový obrázek: „Creative Commons Qatar community“, Creative Commons Qatar (goo.gl/JxXWH7) CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers