Kdo používá licence Creative Commons?

kdo používá licence CC Licence Creative Commons byly v počátcích využívány především bloggery či individuálními promotéry volnému přístupu k informacím. Jednalo se především o komentáře, glosy, recenze, fotografie, žurnalistické články. Postupem času se licenční schéma Creative Commons stalo předmětem zájmu větších subjektů nejen v oblasti šíření informací, ale také v oblasti zábavního průmyslu. V současné době jsou CC licence nejen předmětem komunikace autorských děl v neziskovém sektoru, ale stávají se i součástí obchodních modelů v komerční distribuci.

Organizace Creative Commons připravila přehled celosvětově známých subjektů, které se pro distribuci rozhodly využívat licence Creative Commons. Tento výčet dokazuje, že CC licence se staly důvěryhodným nástrojem, který se těší stále vzrůstající oblibě. Informace jsou v anglickém jazyce.

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers