Organizace Creative Commons zahájila připomínkové řízení k textu české verze CC licence!

Práce na přípravě české verze licence Creative Commons pokračují dalším důležitým krokem. Organizace Creative Commons zřídila pro tento projekt prostor na svých webových stránkách s cílem zavést veřejnou diskuzi nad současným stavem textu, který je zde vystaven. Jedná se o anglický překlad prvního znění české verze licence, který již byl v České republice připomínkován.

Diskuze je samozřejmě volně přístupná. Pokud se chcete zapojit, navštivte prosím následující odkaz: http://creativecommons.org/international/cz/ kde najdete potřebné informace. Máte tak jedinečnou možnost ovlivnit výsledný text české CC licence.

Organizátoři tohoto projektu Vám za případnou participaci předem děkují.

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers