Potřebujeme Vaši pomoc

Vytvoření české verze licence Creative Commons není nikterak lehký úkol. Pracuje s tzv. „plným“ textem licence, který obsahuje veškerá ustanovení, definice a podmínky provozu licencí Creative Commons. Dokument obsahuje např. vymezení všech forem díla, které mohou podléhat licenci, definici jednotlivých způsobů užití licencovaného díla, způsoby zániku licence apod… V anglickém znění je délka dokumentu zhruba 5 stran. Pro konkrétnější představu je zde umístěn plný text importované licence pro Anglii a Wales.

Odborníci na autorské právo pracují s již importovaným textem licence CC ze země, jejíž autorskoprávní legislativa vychází z podobných tradic země, která licenci importuje. Během tohoto procesu je nutné zachytit podstatné odlišnosti a zohlednit je výsledném textu. Samotný text bývá prací omezeného počtu osob a poté prochází tzv. připomínkovým řízením, kdy se zohledňují komentáře a připomínky širší skupiny lidí.

Na tomto místě bychom rádi deklarovali veřejnou výzvu o pomoc, a to především v řadách uživatelů licencí Creative Commons. Po vytvoření první podoby výsledného textu proběhne přibližně po dobu jednoho měsíce již zmiňované připomínkové řízení. Dokument bude vystaven na internetu, zřejmě na těchto stránkách. Případné komentáře, pramenící buďto z Vaší praxe s provozováním licencí nebo třeba z Vaší zvědavosti, budou vítány a přispějí k výsledné podobě druhého, definitivního návrhu. V současné době je taktéž zvažováno uspořádání semináře na půdě Národní knihovny jako doprovodné akce k veřejnému připomínkovému řízení, kde by na základě společné diskuze mohly zaznít určité náměty k zamyšlení nad konečným textem licence. Předpokládaná doba konání veřejného připomínkového řízení je odhadována na měsíc srpen.

Prosím, sledujte tyto stránky pro více informací…

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers