První znění české verze licence Creative Commons zveřejněno!

Pracovní skupina pro lokalizaci licence Creative Commons zveřejnila první verzi českého překladu licence Creative Commons za účelem veřejného připomínkování.

Jedná se o tzv. plný text, který upravuje podmínky provozování všech šesti typů CC licencí. Předkládaný text není pouze „otrockým“ překladem, při jeho vytváření byly zohledněny charakteristiky českého autorsko-právního prostředí.

Text je k dispozici současně s doporučeným postupem při vytváření komentářů zde: http://www.bigbrotherawards.cz/creativecommons/

Vyjádřit se k textu může každý, kdo má s CC licencemi zkušenosti. Vznesené komentáře nám pomohou při vytváření druhého návrhu české verze licence. Text bude na stránkách k dispozici do 15. záři 2008.

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers