Rozsudek německého soudu: CC licence je potřeba respektovat!

Pokud bychom chtěli zmapovat četnost využívání CC licencovaných děl v globálním měřítku, pohybovali bychom se v miliónových řádech.  Autoři prostřednictvím CC licencí poskytují své dílo zdarma k veřejnému využití, uživatel na oplátku musí respektovat podmínky vybraného typu licence (např. nekomerční využití). Obě strany z tohoto vztahu profitují: autor svým dílem osloví daleko širší cílovou skupinu, čímž si získá uznání a uživatelé mohou „konzumovat“ autorovo dílo a případně na něj navazovat. Je až s podivem v jaké symbióze obě skupiny spolupracují. Občas se však stane, že uživatel licenční podmínky poruší. Autor má poté dvě možnosti: buďto se s uživatelem domluví na nápravě nebo celou událost nahlásí u soudu s očekáváním, že soud rozhodne v jeho prospěch. Pravě toto se nedávno událo v Německu.


Thilo Sarrazin am 3. Juli 2009 by Nina Gerlach / CC BY-SA

 

O co tedy šlo? Rozsudek se týkal fotografie, kterou vidíte nad tímto odstavcem. Autorka tuto fotku vystavila pod licenci CC-BY-SA, která mimojiné stanoví, že při následném šíření díla je potřeba uvést jejího autora. Fotografii převzal uživatel a znovu ji uveřejnil bez uvedení autora a odkazu na CC licenci, pod kterou byla vystavena. Porušil tak dvě podmínk licence. Soud toto shledal jako dostatečné pro uznání žaloby a nařídil žalované straně zastavení užívání fotografie a finační úhradu soudního řízení. Výtah ze soudního rozhodnutí přeložený do angličtiny naleznete zde.

Toto je pozitivní zpráva pro komunitu autorů využívající pro svá díla CC licence. Signalizuje skutečnost, že CC licence jsou v případném soudním řízení vynutitelné.

 

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers