Stanovisko k pracovní verzi novely autorského zákona ve vztahu k licencím Creative Commons

V souvislosti s únikem pracovní verze novely autorského zákona na začátku srpna 2010 vydává pracovní skupina pro české licence Creative Commons stanovisko vztahující se k úpravě povinnosti nositele práv licencovaných děl vůči kolektivním správcům za účelem vyloučení účinků kolektivní správy.

Jedná se o následující text uvedený § 101a na konci
„Projeví-li smluvně nezastupovaný nositel práv vůli vyloučit účinky hromadné smlouvy při poskytnutí bezúplatné licence, jsou účinky hromadné smlouvy v rozsahu poskytnuté licence vyloučeny vůči kolektivnímu správci v okamžiku, kdy se o poskytnutí licence prokazatelně dozví.“

Aby již nedocházelo ke špatným interpretacím výše zmíněného odstavce, upozorňujeme, že se
jedná se pouze o vyloučení účinků tzv. rozšířené kolektivní správy, jejímž předmětem jsou např. následující užití díla (všechna užití jsou uvedena v § 101a současného znění autorského zákona):

  • vysílání děl rozhlasem nebo na internetu (nejčastější způsob užití)
  • živá nedivadelní provozování literárního díla (např. veřejná čtení v knihovnách)
  • sdělování díla počítačovou nebo obdobnou sítí (např. služba elektronického dodávání dokumentů v knihovnách)
 • K samostatné povinnosti držitele autorských práv vyloučit účinky rozšířené kolektivní správy vůči kolektivnímu správci: v současné době má tuto oznamovací povinnost autor sám, a to prostřednictvím dopisu adresovanému konkrétnímu kolektivnímu správci. Dokud tak neučiní, licence Creative Commons „nefunguje“ tak jak má.

  Navrhovaný text tuto povinnost přenáší na osobu uživatele (tedy např. na provozovatele internetového rádia nebo knihovny) a formu doručení vyrozumění kolektivnímu správci nespecifikuje. Prosté nahlášení souboru licencovaných děl určených k užití by tak mělo nahradit stávající povinnost odvádět kolektivnímu správci poplatky i za díla pod licencí CC. To vnímáme jako pozitivní posun a zároveň maximum možného do doby, kdy nedojde ke změně celého systému kolektivní správy. To je ovšem otázka změny mezinárodních smluv, která přesahuje možnosti nás a nutno dodat, že i ministerstva kultury.

  Ostatní body novely týkající se kolektivní správy, včetně nového návrhu na vybírání autorských odměn, nehodlá pracovní skupina komentovat. Práce na návrhu autorského zákona byly v souvislosti s únikem a reakcí veřejnosti do odvolání zastaveny. Ministerstvu lze pouze doporučit, aby fámám a hysterickým reakcím předcházelo tím, že zájmové skupiny napříště přizve k jednání.

  Za Creative Commons Česká republika

  Lukáš Gruber, Petr Jansa

  Statement_draft of czech copyright bill amendment

  4 thoughts on “Stanovisko k pracovní verzi novely autorského zákona ve vztahu k licencím Creative Commons

  1. Profilový obrázekDavid Konrád

   Dobrýden.
   Velice mě zaujal Váš clánek.
   Znamenalo by to tedy, že když v prodejně budu hrát pouze hudbu interpretu, kterí vydávají svá díla pod Creative commons licencí, oznámím to písemně Intergramu, třeba i se seznamem interpretu, mohu být osvobozen od placení autorských poplatků.
   Předem děkuji za odpověd.

  2. Profilový obrázekPetr Jansa

   Ano, tak by to mělo fungovat. A mělo by to tak v podstatě fungovat už teď, pokud projde novela v námi navrhovaném znění, tak by to mělo být úplně bez problémů. Jediné, na co si musíte dát pozor, je, aby licence CC umožňovala i komerční užití, tj. vynechat díla pod licencí CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA a CC-BY-NC-ND a používat jenom ta pod licencemi CC-BY, CC-BY-SA, CC-BY-ND, kde autor komerční využití díla dovoluje.

   S pozdravem

   Petr Jansa, právní CC Česká republika

  3. Profilový obrázekDavid konrád

   Dobrý den.
   Moc Vám děkuji za odpověd. prosím mohl by jste mi říci, zda prošla Vámi zmiňovaná novela autorského zákona?
   A ještě mám na Vás jednu prosbu.
   V prodejně platíme autorské poplatky za jednu stereosoupravu. Za rok 2011 je máme zaplacené, ale nyní Intergram přistoupil k doslova vymahačské taktice a poslal nám smlouvu s již predvyplněnými kolonkami o zaplacení jednorázově a také s tím, že poplatek se stává splatným do třiceti dnů od podpisu smlouvy. Je nekde stanoveno do kdy je nutné autorský poplatek za rok 2012 zaplatit?
   Moc děkuji za odpověď.

  4. Profilový obrázekPetr Jansa

   Novela stále dlí v útrobách Ministerstva kultury…
   U téhož ministerstva si můžete postěžovat na chování Intergramu, ze zákona lhůty pro vybírání poplatku nevyplývají a případným vyděračským taktikám může zabránít:

   A) ministerstvo, které kolektivní správu dozoruje
   B) soud, pokud se jejich podmínkami odmítnete řídit a oni to zažalují

   Nemusím dodávat, že stres spojený s druhou variantou dalece převýší poplatek, o který se jedná – což je podle mého důvod, proč se nikdo neozývá.

   Se srdečným pozdravem

   Petr Jansa

  Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers